Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2015

insidemylove
17:04
1229 7222
Pieniny, Dunajec
Reposted fromgabrynia gabrynia vianotengohambre notengohambre
insidemylove
17:04
1191 f1fa
Reposted fromillidan illidan vianotengohambre notengohambre
insidemylove
17:00
1178 9f42
Reposted fromjohankam johankam vianotengohambre notengohambre
insidemylove
16:59
2145 2aa9
Reposted fromfoods foods
insidemylove
16:58
2274 4858 500
Reposted fromosaki osaki viaraindrops raindrops
insidemylove
16:56
6838 c6df
    Elliðaey, Islandia
     
Reposted fromhomosuperior homosuperior viayepyep yepyep
insidemylove
16:55
insidemylove
16:55
insidemylove
16:54
Reposted frompanimruk panimruk viailovemovies ilovemovies
16:54
9769 dba6

pantymime:

if there’s anything I can’t handle right now it’s this

Reposted fromgaytsby gaytsby vianotengohambre notengohambre
insidemylove
16:53
6771 5995
"- Wiesz jak nazywam feceta który zrobi wszystko dla swojej kobiety?
- Jak?
- Mężczyzną!"

 — True Blood
insidemylove
16:53
Reposted frommondomg mondomg viafabulous-lazy fabulous-lazy
insidemylove
16:53
1382 352c 500
Reposted fromkjuik kjuik viafabulous-lazy fabulous-lazy
insidemylove
16:50
1253 4b99 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viaunno unno
insidemylove
16:50
4504 41ad
Reposted frommaniamania maniamania vialovelife lovelife
insidemylove
16:50
Wiesz, związek dwojga  ludzi jest wysiłkiem, pracą, antyhedonizmem, któremu bardzo rzadko dzisiaj ludzie chcą sprostać. Poza tym, dużo trudniej jest dzisiaj nawzajem się pokochać. Żyjemy w świecie bardzo wyżyłowanych wymagań, na które nakładają się jeszcze seksualno-emocjonalne fantazje o mocno popkulturowym rodowodzie - mam nieśmiałe podejrzenia, że jesteśmy wszyscy okrutnie poprzestawiani przez kulturę masową. Gdy studiowałem amerykanistykę, pani profesor od filmu amerykańskiego opowiedziała nam pewną statystyczną anegdotę - na północy Kanady, gdzie jest większość populacji to Indianie, żyjący w oddalonych od siebie po parę tysięcy kilometrów dziurach, w latach osiemdziesiątych wzrosła o kilkaset procent ilość samobójstw u młodych mężczyzn. Powód był prosty - pobudowali im kina, które puszczały amerykańskie filmy. Ci biedni Indianie, żyjący w kanadyjskiej tajdze, zobaczyli po raz pierwszy w życiu, że gdzieś tam jest inne życie, polegające na codziennym odwiedzaniu kalifornijskich plaż i spółkowaniu z modelkami. W pewnym sensie wszyscy jesteśmy dzisiaj tymi Indianami. Mamy za dużo tropów, wzorców, ideałów, wyobrażeń. Nasi rodzice, którzy często brali ślub po to, aby był spokój i przydział na mieszkanie, w pewnym sensie mieli łatwiej.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromyourtitle yourtitle viaolvide olvide
insidemylove
16:47
Reposted fromolgazet olgazet viaolvide olvide
insidemylove
16:47
5533 5895
insidemylove
16:47
3621 f8bd
Reposted fromfoods foods
insidemylove
16:47
3623 a0e2 500
Reposted fromfoods foods
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl