Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2017

insidemylove
17:00
insidemylove
16:59
3988 6f85
Reposted fromlittlestories littlestories viaraindrops raindrops
insidemylove
16:59
8280 e627 500
Reposted fromukrainka ukrainka viaraindrops raindrops
insidemylove
16:57
Człowieka można poznać po ramieniu, po tym, jak patrzy, jak się uśmiecha, ile ma dobra w oczach i w oknach, którymi wygląda na świat. A przede wszystkim w sytuacjach rewolucyjnych, fanatycznych, skrajnych i nieprzejednanych. Czy przyjdzie w gorączce, czy przyniesie leki, czy stanie po dobrej stronie twojego łóżka, wytrze łzy, zaparzy herbatę, kawę, cokolwiek? Jaka będzie jego ręka, kiedy zdarzy się twój sukces, jakie będzie serce? Czy zazdrosne czy dobre? Człowieka można poznać po tym, jak mocno się dzieli i jak mocno przeżywa. Po wrażliwości w dłoniach. Po uśmiechu w duszy.
— Kaja Kowalewska / Siedem grzechów głuchych
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viarudosci rudosci
insidemylove
16:56
4081 03bb
Reposted frommyrla myrla viarudosci rudosci
insidemylove
16:55
6590 3b72
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viarudosci rudosci
16:55
4916 f9a3
Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues viarudosci rudosci
insidemylove
16:46
6860 aa90 500
Chicago
Reposted fromvolldost volldost viamaybeyou maybeyou
16:46
4881 e4bc 500
Reposted fromdivi divi viamaybeyou maybeyou
insidemylove
16:46

Nie było sposobu wytłumaczyć ci, że w ten sposób nigdy do niczego nie dojdziesz, że na pewne rzeczy jest za późno, na inne za wcześnie; będąc w samym środku radości i odprężenia, byłaś równocześnie o włos od rozpaczy, twoje zawiedzione serce tonęło we mgle (…). Ale jak ślicznie wyglądałaś w oknie, z szarością nieba odbijającą się na policzkach, z książką w ręku, z ustami zawsze nieco łapczywie uchylonymi i wzrokiem pełnym wątpliwości. Było w tobie tyle straconego czasu, byłaś tak bardzo kształtem czegoś, czym byłabyś mogła być w innym układzie, że obejmowanie cię i posiadanie stawało się czymś zbyt tkliwym, zbyt graniczącym z dobroczynnością.

— Julio Cortázar "Gra w klasy"
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty
insidemylove
16:41
6644 81c4
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty
insidemylove
16:40
3227 2dc5
Reposted fromhysterie hysterie viailovemovies ilovemovies
insidemylove
16:10
3226 398d
Reposted fromhysterie hysterie viailovemovies ilovemovies
insidemylove
16:08
Nikt nie może skrzywdzić mnie tak bardzo, jak ja sama - powtarzam czasami i jest to szczera, najczystsza prawda. W sekundę zniszczę poczucie własnej wartości, przypomnę sobie każdy błąd, każdą pomyłkę i będę się nimi biczować, powtarzając, jak beznadziejna jestem. Odkopię z zakamarków pamięci każdą niewykorzystaną szansę, każdy jeden raz, gdy zawiodłam i będę pastwić się nad sobą, kopać się i poniżać. Dowiodę, że nie jestem godna: miłości, przyjaźni, szacunku, czasu. Będę to robić tak długo, aż poczuję do siebie głęboką odrazę. To wojna nie do wygrania. Albo inaczej - niezależnie jak potoczą się jej losy i tak przegram, bo jestem zarówno napastnikiem, jak i obrońcą, zwycięzcą i przegranym. Rany zawsze będą moje.
http://weekend.gazeta.pl/weekend/1,152121,22488861,w-cieniu-czarnego-psa-codziennie-z-tego-powodu-umiera-3800.html#TRwknd
Reposted fromnimfomanka nimfomanka
insidemylove
16:06
insidemylove
16:06
9130 7220
insidemylove
16:05
8994 8949 500
Reposted frommartrol martrol vianimfomanka nimfomanka
insidemylove
16:04
insidemylove
16:04
5640 eaee
Reposted fromlovelife lovelife
insidemylove
16:03
9351 9436
Reposted fromshakeme shakeme viajewellery jewellery
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl