Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2017

insidemylove
15:05
Gdy ją przytulam - gdy naprawdę ją przytulam - a zrobiłem to wtedy po raz pierwszy - wtedy tak naprawdę zrozumiałem, o co chodzi; że być może to już nie chodzi o robienie na sobie nawzajem wrażenia, podrywanie się, grę w dominację i uległość, szpanowanie (...) przycisnąłem ją najmocniej, tak jakbym chciał przez nią przeniknąć; jakbym chciał, żeby nasze żyły zawiązały się na supeł.
— Jakub Żet.
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk viacytaty cytaty
insidemylove
15:04
1286 6ded 500
Reposted frompurepoison purepoison
insidemylove
15:04
1189 cdea 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viaolvide olvide
insidemylove
15:03
0014 642f 500
Reposted from2017 2017 vialookbook lookbook
insidemylove
15:03
9614 3ce6
Reposted fromkarmacoma karmacoma viamonjurka monjurka
insidemylove
15:02
1132 8ad6
Reposted frometernaljourney eternaljourney viamonjurka monjurka
insidemylove
15:02
0958 5c8f
vk.com
Reposted fromshakeme shakeme viamaybeyou maybeyou
insidemylove
15:02
The way I see it, there's no such thing as 'long time ago'. There are only memories that mean something to you and memories that don't.
Reposted fromflorentte florentte viacytaty cytaty
insidemylove
15:02
4279 4929 500
Reposted fromfoods foods
insidemylove
15:01
4290 5ea7 500
Reposted fromfoods foods
insidemylove
15:01
4312 60be 500
Reposted fromfoods foods
insidemylove
15:01
Kobieta to skomplikowane zjawisko i ważne jest nie tylko, jak wygląda, ale i jak się rusza, jak siada, stoi, mówi, podaje rękę, jaki ma ton głosu, jak pachnie, jaki roztacza wokół siebie klimat. Tandeta rzuca się w oczy, dobry gatunek przyciąga wzrok.
— Pola Raksa
insidemylove
15:00
14:59
8055 6a0f 500

motivationsforlife:

Roads less travelled by Ben
Reposted fromdivi divi viaretaliate retaliate
insidemylove
14:59
4060 22a8
Reposted fromagridoce agridoce viaretaliate retaliate
insidemylove
14:59
insidemylove
14:58
2989 0f80 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viaretaliate retaliate
insidemylove
14:55
insidemylove
14:55
3975 a8d8
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamonjurka monjurka
insidemylove
14:55
Reposted fromshakeme shakeme viamonjurka monjurka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl