Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2017

insidemylove
15:15
Kiedyś za bardzo zależało mi na ludziach. Za bardzo się do nich przywiązywałam i za szybko ufałam. Dzisiaj to ja się od nich oddalam i czekam na ich krok. Dzisiaj to ja jestem tą, o którą trzeba walczyć. Zmieniłam się. Zrozumiałam, że nie warto się ścierać dla kogoś, kto nie ściera się dla ciebie.
— inmost-thoughts.blog.onet.pl
insidemylove
15:13
7791 f6bb 500
Reposted fromlookbook lookbook
15:13
1654 6996
insidemylove
15:12
1078 f439
Reposted fromrol rol viaolvide olvide
insidemylove
15:12
ojciec mi mówił, że indianie mieli takie przysłowie - jeśli chcesz coś zrobić, nie mów o tym. niech gromadzi energię.
— sz.
Reposted fromdotwork dotwork viaolvide olvide
insidemylove
15:11
5441 75a0
Reposted frompaulinac26 paulinac26 viaolvide olvide
15:05
15:05
5160 7f6d 500
Reposted fromfreakish freakish viaolvide olvide
insidemylove
15:05
3433 1bc5
Reposted fromoutlander outlander viaolvide olvide
insidemylove
15:05
7888 afb4 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaolvide olvide
insidemylove
15:05
Gdy ją przytulam - gdy naprawdę ją przytulam - a zrobiłem to wtedy po raz pierwszy - wtedy tak naprawdę zrozumiałem, o co chodzi; że być może to już nie chodzi o robienie na sobie nawzajem wrażenia, podrywanie się, grę w dominację i uległość, szpanowanie (...) przycisnąłem ją najmocniej, tak jakbym chciał przez nią przeniknąć; jakbym chciał, żeby nasze żyły zawiązały się na supeł.
— Jakub Żet.
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk viacytaty cytaty
insidemylove
15:04
1286 6ded 500
Reposted frompurepoison purepoison
insidemylove
15:04
1189 cdea 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viaolvide olvide
insidemylove
15:03
0014 642f 500
Reposted from2017 2017 vialookbook lookbook
insidemylove
15:03
9614 3ce6
Reposted fromkarmacoma karmacoma viamonjurka monjurka
insidemylove
15:02
1132 8ad6
Reposted frometernaljourney eternaljourney viamonjurka monjurka
insidemylove
15:02
0958 5c8f
vk.com
Reposted fromshakeme shakeme viamaybeyou maybeyou
insidemylove
15:02
The way I see it, there's no such thing as 'long time ago'. There are only memories that mean something to you and memories that don't.
Reposted fromflorentte florentte viacytaty cytaty
insidemylove
15:02
4279 4929 500
Reposted fromfoods foods
insidemylove
15:01
4290 5ea7 500
Reposted fromfoods foods
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl