Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 21 2018

insidemylove
16:09
9859 dedf 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viarudosci rudosci
insidemylove
16:09
7805 5092 500
Reposted from4777727772 4777727772 viarudosci rudosci
16:09
0237 78a7 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viarudosci rudosci
insidemylove
16:09

A tragedy, when a mature mind and a romantic heart are in the same body.

— Arabic Quote
Reposted fromlululemony lululemony viarudosci rudosci
insidemylove
16:08
Nieważne dokąd uciekasz  zawsze wpadasz na siebie
— Breakfast at Tiffany's (1961)
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viarudosci rudosci
insidemylove
13:11
2971 2b63
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viarudosci rudosci
insidemylove
13:11
1335 6646
Reposted fromdusielecc dusielecc viarudosci rudosci
insidemylove
13:11
Reposted fromshakeme shakeme viarudosci rudosci
insidemylove
13:10
insidemylove
13:09
Reposted frombluuu bluuu viasarkastyczna sarkastyczna
insidemylove
13:08
Fenomen, który obserwowałem nieraz zarówno w życiu zawodowym, jak i towarzyskim, polega na tym, że gdy człowiek poznaje jednocześnie większą grupę osób, natychmiast wie - jakby za sprawą nadprzyrodzonego instynktu - z kim będzie chętnie rozmawiał, a kogo lepiej unikać.
— Sophie Hannah
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaolvide olvide
insidemylove
13:08
1884 5ee7 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaolvide olvide
insidemylove
13:06
Reposted fromFlau Flau viafabulous-lazy fabulous-lazy

January 20 2018

15:38
9575 054d
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viarudosci rudosci
insidemylove
15:37
Kiedy będziesz chciał się poddać,  Kiedy będziesz chciał odpuścić,  Kiedy zabraknie Ci odwagi, Kiedy stracisz z oczu cel, Kiedy stwierdzisz, że zgubiłeś sens,  Kiedy będziesz zły, zrezygnowany i smutny.  Przypomnij sobie, że kiedyś umrzesz. I spróbuj jeszcze raz, bo na razie masz czas, aby zmienić wszystko.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
insidemylove
15:37
Reposted frombluuu bluuu viafoods foods
insidemylove
15:37
8850 909d
Reposted fromdusielecc dusielecc viaolvide olvide
insidemylove
15:37
6392 f5ff 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viacoffee coffee
insidemylove
15:37
Reposted frommr-absentia mr-absentia viafoods foods
15:37
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl