Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 24 2018

insidemylove
17:48
2016 1f20 500
Aleksandra Wądołowska
insidemylove
17:47
2587 d506 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viakingavonschabert kingavonschabert
insidemylove
17:47
1280 cc9a 500
Reposted fromgabrynia gabrynia viafabulous-lazy fabulous-lazy
insidemylove
17:45
Wiele lat temu czytałam artykuł o tym, że każdy człowiek przynajmniej raz w życiu powinien przeżyć zawód miłosny, żeby stać się lepszą osobą. Autor twierdził, że ból utraty uczy nas czegoś o nas samych. Dodaje sił i wzmacnia odporność. Ktokolwiek napisał ten artykuł, niech się wypcha. Złamane serce wcale nie uczy odporności. Uczy nas za to chronić swoją kruchość. Uczy nas strachu przed miłością. Podkreślając grubą czerwoną linią nasze błędy i porażki, drwi z naszej rozpaczy.
— Leisa Rayven, „Złe Serce”
insidemylove
17:44
3492 6c06 500
Reposted from4777727772 4777727772 viamonjurka monjurka
insidemylove
17:43
Reposted fromFlau Flau viafabulous-lazy fabulous-lazy
insidemylove
17:42
My imagination makes me human and makes me a fool; it gives me all the world, and exiles me from it.
— Ursula K. Le Guin
Reposted fromverronique verronique viacytaty cytaty
insidemylove
17:41
4225 3a95 500
Reposted fromimbirimbir imbirimbir vianegacja negacja
insidemylove
17:40
Był to bardzo intymny uśmiech. Taki, którym obdarza cię mężczyzna, gdy jest ciebie pewien i wie, że tylko trochę czasu dzieli go od dostania się do twojego ciała i ciebie.
— Laurell K. Hamilton
Reposted fromadriannak adriannak vianegacja negacja
insidemylove
17:39
3521 7179 500
Reposted fromhelven helven vianegacja negacja
insidemylove
17:39
5987 760d
Reposted fromfungi fungi vianegacja negacja

January 23 2018

insidemylove
15:58
3630 4913
Reposted fromkrzysk krzysk viacomiendolirica comiendolirica
insidemylove
15:58
3246 766f 500
Reposted fromolaosa olaosa vianegacja negacja
insidemylove
15:58
9553 34c4
Reposted fromatlantyda atlantyda vialovelife lovelife
insidemylove
15:58
Miłość zaczyna się wtedy, kiedy oprócz tych wszystkich cudownych, przepięknych rzeczy nagle patrzymy na kogoś i widzimy: tutaj nędza, tam nędza, tam jakaś słabość, tutaj jakiś egoizm, tu coś totalnie nie gra, tam w ogóle jest coś, z czym nie wiem jak żyć. I w momencie kiedy w nas powstaje taka decyzja, że kocham tę osobę z tymi słabościami i będę z tymi jej słabościami szedł przez życie, i będę jej próbował w tych słabościach pomóc, dopiero tutaj zaczyna się miłość.
— Adam Szustak
Reposted fromnilnovisubsole nilnovisubsole vianegacja negacja
insidemylove
15:57
bolą mnie miłości
których nie przeżyłem

przerażają mnie śmierci
w których nie brałem udziału

lękam się światów
w których nie zamieszkam

boję się siebie
którego nie znam
— J. Borszewicz
Reposted frompotrzask potrzask vialovelife lovelife
insidemylove
15:57

Odnoszę wrażenie
że długotrwały związek międzyludzki
nie opiera się na stronie biernej:
„być sobie pisanym”

w grę musi wchodzić
czynne i codzienne
„pisanie się sobie” nawzajem
nawet wtedy
gdy boli ręka

szczególnie wtedy

— Bartłomiej Jobczyk
Reposted fromwstydem wstydem viacomiendolirica comiendolirica
insidemylove
15:57
9843 bb7e
insidemylove
15:57
2499 65f7
Reposted fromonlyman onlyman viacomiendolirica comiendolirica
insidemylove
15:55
2498 dfd9
Reposted fromonlyman onlyman viacomiendolirica comiendolirica
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl